Pakiet onkologiczny

EKSPRESOWA DIAGNOZA
Osoba ze stwierdzonym przez lekarza POZ podejrzeniem nowotworu uprawniona będzie do tzw. szybkiej ścieżki diagnostycznej. Docelowo w przeciągu 7 tygodni centrum onkologii zobowiązane jest do przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających lub wykluczających nowotwór.
KARTA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
pacjent, u którego lekarz POZ stwierdzi podejrzenie nowotworu otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Karta będzie uprawniała pacjenta do wizyt u specjalistów w celu odbycia szybkiej ścieżki diagnostycznej. Oznaczona będzie unikalnym numerem.
CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA
Ustawa z dn. 22 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 Poz. 1138) poszerza zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy POZ. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą odpowiedzialni za wydawanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W tym celu przeprowadzane będą szkolenia z zakresu „czujności onkologicznej”, czyli identyfikacji pierwszych symptomów schorzeń onkologicznych u pacjentów.
DORADCY PACJENTA/ KOORDYNATORZY LECZENIA
Jednostka onkologiczna powinna zapewnić osobę koordynująca – doradcę pacjenta. Zadaniem doradcy jest wspomaganie pacjenta podczas całego procesu leczenia - uczestniczenie w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych podczas układania planu leczenia. Doradca utrzymuje bezpośredni kontakt z pacjentem, wspierając merytorycznie i wyjaśniając wszelkie wątpliwości.
ELEKTRONICZNA LISTA CHORYCH
Szpitale i przychodnie będą miały obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących dla pacjentów z KARTĄ. Nowe przepisy wprowadzają również „porady receptowe”, ponieważ wiele wizyt odbywa się wyłącznie w celu przedłużenia recepty, teraz mają być one inaczej rozliczane.
HOTEL DLA PACJENTÓW
W celu ograniczenia hospitalizacji oraz skrócenia kolejek pacjent poddawany leczeniu onkologicznemu nie będzie musiał leżeć w tym czasie w szpitalu. Może zamieszkać w specjalnie przeznaczonym do tego przyszpitalnym hotelu. Ten rodzaj zakwaterowania oraz dowóz do szpitala ma pokrywać w części publiczny płatnik, czyli NFZ.